ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podíly na pozemcích Uhrovec- Slovensko

Pozemek

ID
68023
Číslo jednací
68023
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-11-01 14:00:00
Ukončení dražby
2023-11-01 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
941.283 CZK
Nejnižší podání
627.522 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
90.000 CZK
Předmět dražby
- spoluvlastnický podíl ve výši 5/48 k nemovitosti v katastrálním území Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, zapsané na listu vlastnictví 782, a to k: pozemku registru „E“ p.č. 1188 – orná půda, a ke všem součástem a příslušenstvím, - spoluvlastnický podíl ve výši 23/96 k nemovitosti v katastrálním území Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, zapsané na listu vlastnictví 1196, a to k: pozemku registru „C“ p.č. 1230 – orná půda, a ke všem součástem a příslušenstvím, - spoluvlastnický podíl ve výši 23/96 k nemovitostem v katastrálním území Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, zapsaným na listu vlastnictví 1197, a to k: pozemkům registru „E“ p.č. 1463 – trvalý travní porost, p.č. 1464/300 – trvalý travní porost, p.č. 1465/300 – orná půda, a ke všem součástem a příslušenstvím, - spoluvlastnický podíl ve výši 5/72 k nemovitostem v katastrálním území Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, zapsaným na listu vlastnictví 1235, a to k: pozemku registru „C“ p.č. 231 – zastavěná plocha a nádvoří, a k pozemkům registru „E“ p.č. 241 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1185 – orná půda, p.č. 1186 – orná půda, a ke všem součástem a příslušenstvím, - spoluvlastnický podíl ve výši 15/536 k nemovitostem v katastrálním území Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, zapsaným na listu vlastnictví 1331, a to k: pozemkům registru „E“ p.č. 1131 – orná půda, p.č. 1132 – orná půda, p.č. 1133 – orná půda, p.č. 1134 – orná půda, a ke všem součástem a příslušenstvím, - spoluvlastnický podíl ve výši 5/72 k nemovitosti v katastrálním území Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, zapsané na listu vlastnictví 1332, a to k: pozemku registru „E“ p.č. 1135/1 – orná půda, a ke všem součástem a příslušenstvím, - spoluvlastnický podíl ve výši 23/96 k nemovitostem v katastrálním území Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, zapsaným na listu vlastnictví 1572, a to k: pozemkům registru „E“ p.č. 1109 – orná půda, p.č. 1189 – orná půda, p.č. 1464/200 – trvalý travní porost, p.č. 1465/200 – orná půda, p.č. 1466 – orná půda, p.č. 1521 – orná půda, p.č. 1522 – orná půda, a ke všem součástem a příslušenstvím,

LV č. 782 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 5/48: pozemek parc. č. 1188, orná půda, parcela typu E o výměře 781 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulována jako plocha zeleně, trvalých travních porostů, sadů a zahrad. Pozemek se nachází v jižní části obce a je přístupný z nezpevněné obecní komunikace. LV č. 1196 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 23/96: pozemek parc. č. 1230, orná půda, parcela typu C o výměře 1325 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulována jako plocha bydlení. Pozemek se nachází v jižní části obce a je přístupný ze zpevněné komunikace. LV č. 1197 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 23/96: pozemky parc. č. 1463, trvalý travní porost, parcela typu E o výměře 356 m2, parc. č. 1464/300, trvalý travní porost, parcela typu E o výměře 3136 m2 a parc. č. 1465/300, orná půda o výměře 10 m2. Plocha pozemků je v územním plánu regulována jako plochy lesní. Na pozemcích se nachází listnatý lesní porost. Pozemky jsou přístupné přes pozemky cizích vlastníků. LV č. 1235 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 5/72: pozemek parc. č. 231, zastavěná plocha a nádvoří, parcela typu C o výměře 28 m2, parc. č. 241, zastavěná plocha a nádvoří, parcela typu E o výměře 39 m2, parc. č. 1185, orná půda, parcela typu E o výměře 831 m2 a pozemek parc. č. 1186, orná půda, parcela typu E o výměře 866 m2 . Plocha pozemků parc. č. 231 a 241 je dle územního plánu regulována jako plochy bydlení. Pozemky parc. č. 1185 a 1186 jsou v územním plánu regulovány jako plochy zeleně, trvalých travních porostů, sadů a zahrad. Pozemky parc. č. 231, 241 se nachází v jižní části obce a jsou přístupné ze zpevněné komunikace. Na pozemcích se nachází stavba s č. p. 117, která je ve vlastnictví jiné osoby. Pozemky parc. č. 1185 a 1186 se nachází v jižní části obce, jsou přístupné z nezpevněné obecní komunikace. LV č. 1331 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 15/536: pozemky parc. č. 1131, orná půda, parcela typu E o výměře 1441 m2, parc. č. 1132, orná půda, parcela typu E o výměře 632 m2, parc. č. 1133, orná půda, parcela typu E o výměře 764 m2 , parc. č. 1134, orná půda, parcela typu E o výměře 3146 m2. Plocha pozemků je v územním plánu regulována jako plochy zemědělské. Pozemky jsou přístupné ze zpevněné obecní komunikace. LV č. 1332 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 5/72: pozemek parc. č. 1135/1, orná půda, parcela typu E o výměře 9110 m2. Plocha pozemku je v územním plánu regulována jako plochy zemědělské. Pozemek je přístupný ze zpevněné obecní komunikace. LV č. 1572 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 23/96: pozemky parc. č. 1109, orná půda, parcela typu E o výměře 9895 m2, parc. č. 1189, orná půda, parcela typu E o výměře 2881 m2, parc. č. 1464/200, trvalý travní porost, parcela typu E o výměře 2025 m2, parc. č. 1465/200, orná půda, parcela typu E o výměře 32939 m2, parc. č. 1466, orná půda, parcela typu E o výměře 2468 m2, parc. č. 1521, orná půda, parcela typu E o výměře 1766 m2, parc. č. 1522, orná půda, parcela typu E o výměře 2790 m2. Plocha pozemku parc. č. 1189 je dle územního plánu regulována jako plochy zeleně, trvalých travních porostů, sadů a zahrad. Pozemek je přístupný z nezpevněné obecní komunikace. Plocha pozemků parc. č. 1109, 1464/200, 1465/200, 1466, 1521 a 1522 je dle územního plánu regulována jako plocha zemědělská. Pozemky jsou přístupné ze zpevněné obecní komunikace a přes pozemky cizích vlastníků.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci