ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rodinný dům Pnětluky

Rodinný dům

ID
58023
Číslo jednací
58023
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-10-18 14:15:00
Ukončení dražby
2023-10-18 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
556.000 CZK
Nejnižší podání
370.667 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. st. 62- zastavěná plocha a nádvoří (304 m2), součástí je stavba: Pnětluky č. p. 51; rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 62 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 330 pro katastrální území Pnětluky

Prohlídka objektu byla provedena pouze z vně stavby, stavebně technický stav je špatný až havarijní. Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. Odhadem byl objekt postaven v první polovině 19. století a ke dni ocenění je přibližně 200 let stár. Vnitřní omítky jsou vápenné. Okna jsou špaletová. Vnitřní součásti a vybavení jsou zcela zdemolované, chybějící nebo dožité. Podlahy prkenné. V domě nahromaděný odpad, nemožnost přístupu. Podlahová plocha se dovozuje dle plochy zastavěné a podlažnosti stavby do cca 100 m2. Dům je odstaven od dodávek energií. Dle technicko- ekonomických atributů uvedených v katastru nemovitostí je dům napojen na vodovod, žumpu (jímku, septik) - předpokládá se nefunkčnost (nebylo možné prověřit). Vytápění ani ohřev TUV nebylo možné prověřit, předpoklad dříve pouze lokální. Stavebně technický stav objektu lze charakterizovat jako špatný. Celková výměra pozemku činí 304 m2. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek je oplocený v části zděným plotem, dřevěná brána. Trvalé porosty - bez porostů nebo jen nezohledňované náletové dřeviny a keře. Na pozemku se dále nachází: zděná stodola se sedlovou střechou - zcela dožitý stav k demolici nebo rozsáhlé rekonstrukci.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci