ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podíly na pozemcích Kotojedy a Vážany

Pozemek

ID
65023
Číslo jednací
65023
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-11-01 14:15:00
Ukončení dražby
2023-11-01 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
447.000 CZK
Nejnižší podání
298.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
60.000 CZK
Předmět dražby
1. podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech: - pozemek parc. č. st. 29- zastavěná plocha a nádvoří (788 m2), součástí je stavba: Kotojedy, č.p. 10, rod.dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 29 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, na listu vlastnictví č. 491 pro katastrální území Kotojedy 2. podíl o velikosti 3/272 na nemovitostech: - pozemek parc. č. st.138- zastavěná plocha a nádvoří (23 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., LV 4388 - pozemek parc. č. 146/1- trvalý travní porost (321 m2) - pozemek parc. č. 146/2- vodní plocha (1434 m2) - pozemek parc. č. 146/3- orná půda (801 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, na listu vlastnictví č. 1684 pro katastrální území Kotojedy 3. podíl o velikosti 3/176 na nemovitostech: - pozemek parc. č. 63/1- lesní pozemek (2007 m2) - pozemek parc. č. 63/2- lesní pozemek (136 m2) - pozemek parc. č. 278/5- ostatní plocha (144m2) - pozemek parc. č. 278/13- ostatní plocha (40 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, na listu vlastnictví č. 1685 pro katastrální území Kotojedy 4. podíl o velikosti 1/16 na nemovitostech: - pozemek parc. č. 682/49- vodní plocha (95 m2) - pozemek parc. č. 690/28- orná půda (2832 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, na listu vlastnictví č. 4399 pro katastrální území Vážany u Kroměříže

LV č. 491 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/8 Rodinný dům je řadový objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. Základy jsou provedeny z lomového kamene a zdivo je z uliční strany z pálených cihel, ostatní zdivo je smíšené. Tloušťka obvodové konstrukce činí 45 cm. Stropy jsou v suterénu klenbové, v nadzemních podlažích jsou stropy dřevěné, střecha je sedlová, krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky chybí a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven podle spoluvlastníka nemovitosti v roce 1898. V roce 1933 byla provedena oprava uliční strany domu – nové zdivo. Objekt vykazuje známky zanedbané běžné údržby, v rámci průběžných rekonstrukcí byly provedeny pouze nejnutnější opravy. Stavba vyžaduje celkovou opravu a rekonstrukci. Stav objektu lze charakterizovat jako špatný. Dispozice rodinného domu je 4+1. Podlahová plocha 94,99 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství 214,81 m2. Vnitřní omítky jsou vápenné. Okna jsou dřevěná zdvojená a dřevěná jednoduchá. Příslušenství oken chybí. Obytné místnosti jsou orientované na severovýchod. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a toaleta se nachází suchá, mimo dům. Interiérové dveře jsou dřevěné plné, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Osvětlovací techniku tvoří lustry. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Vytápění zajišťuje kotel na tuhá paliva, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje bojler. Celková výměra pozemku - parc. č. st. 29, zastavěná plocha a nádvoří činí 788 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Na pozemku se dále nachází hospodářská přístavba - chlévy. LV č. 1684 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/272 Pozemky parc. č. st. 138, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 včetně stavby bez čp/čev., pozemku parc. č. 146/1, trvalý travní porost o výměře 321 m2, pozemku parc. č. 146/2, vodní plocha a o výměře 1434 m2 a pozemek parc. č. 146/3, orná půda o výměře 801 m2, celková výměra pozemků ve funkčním celku je 2579 m2. V územním plánu je plocha pozemků parc. č. st. 138 a 146/3 regulována jako plocha bydlení venkovského, plocha pozemku parc. č. 146/2 je v územním plánu regulována jako vodní plochy, plocha pozemku parc. č. 146/1 je v územním plánu regulována jako plochy krajinné zeleně. Na pozemcích se nachází pravděpodobně zahradní chata a dva přístřešky, nemovitosti nebyly zpracovateli zpřístupněny. Rozměry chaty a popis byly odhadnuty na základě místního šetření a náhledů z katastru nemovitostí. Sklon pozemků je rovinatý, přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemky se nachází v části obce Kotojedy stavebně nesrostlé se sídelní částí statutárního města Kroměříže a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. LV č. 1685 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/176 Pozemky parc. č. 63/1, lesní pozemek o výměře 2007 m2, pozemek parc. č. 63/2, lesní pozemek o výměře 136 m2, pozemek parc. č. 278/5, ostatní plocha neplodná půda o výměře 144 m2 a pozemek parc. č. 278/13, ostatní plocha, ostatní silnice o výměře 40 m2. Plocha pozemků je v územním plánu regulována jako plochy městské zeleně – ostatní městská zeleň. Na pozemcích se nachází trvalé porosty do 4 let a cca 10 listnatých stromů pravděpodobně topolů bílých ve věku cca 10 let. Pozemky jsou rovinaté a jsou přístupné ze zpevněné obecní cesty. Pozemky se nachází v části obce Kotojedy stavebně nesrostlé se sídelní částí statutárního města Kroměříže a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. LV č. 4399 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/16 Pozemky parc. č. 682/49, vodní plocha o výměře 95 m2, pozemek parc. č. 690/28, orná půda o výměře 2832 m2, celková výměra pozemků je 2927 m2. Plocha pozemků je v územním plánu regulována jako BO – V12 – plochy všeobecného bydlení, plochy slouží především bydlení.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci