ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rodinný dům Ročov- podíl 1/2

Rodinný dům

ID
57023
Číslo jednací
57023
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-09-27 15:30:00
Ukončení dražby
2023-09-27 16:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
646.500 CZK
Nejnižší podání
301.700 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
40.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 136- zastavěná plocha a nádvoří (277 m2), součástí je stavba: Ročov, č. p. 95, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 136 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 254 pro katastrální území Horní Ročov

Rodinný dům je koncový řadový objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený. V objektu se v části nachází půda, v části byla pravděpodobně vybudovaná podkrovní místnost. Původní část domu byla menší koncová jednopodlažní řadovka patrně z první poloviny 20. století, ke které byla následně provedena jednopodlažní přístavba se zvýšeným podkrovím - dle použitých materiálů odhadem v 70. - 80. letech 20. století. Základy má dům kamenné svislé konstrukce ze smíšeného zdiva (kámen / cihla). Tloušťka obvodové konstrukce činí odhadem do 50 cm. Stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Okna jsou v průčelí plastová, v ostatní části domu dřevěná zdvojená. Vnitřní strav součástí a vybavení nebyl zjištěn, dle vizuálního posouzení se uvažuje zcela dožitý stav. Podlahová plocha obytná se uvažuje dle plochy zastavěné a podlažnosti do 120 m2. Napojení na inženýrské sítě a způsob vytápění stavby nebylo zjištěno - dle údajů z katastru nemovitostí je stavba napojena na vodovod, kanalizaci a plyn, způsob vytápění centrální domovní. Stavebně technický stav objektu lze charakterizovat jako před rekonstrukcí. Celková výměra pozemku činí 277 m2. Sklon pozemku je svažitý. Pozemek je oplocený pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty - bez porostů nebo v části listnaté porosty nebo nálety.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci